Privacyverklaring

Nicole Brandes Ritueelbegeleiding

Persoonsgegevens worden door mij zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik me aan de privacywetgeving.  

Persoonsgegevens

Bij gebruik van mijn website kun je bepaalde persoonsgegevens bij me achterlaten voor het contactformulier.

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw persoonsgegevens zolang als nodig is, voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen. Om misbruik te voorkomen, kan ik je vragen om je te identificeren. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek. 

Verstrekken aan derden

Ik geef de door jou verstrekte gegevens door aan andere partijen, als dat noodzakelijk is voor de aangevraagde diensten. Verder zal ik de gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of is toegestaan.

Beveiliging

Ik zorg ervoor, dat jouw persoonsgegevens worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Mijn website is voorzien van een SSL beveiligingscertificaat, waardoor informatie versleuteld wordt verzonden en jouw gegevens niet kunnen worden onderschept.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor om deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze pagina worden gepubliceerd.

Meer informatie over privacy op internet: consumentenbond.nl/internet-privacy.

Nadere informatie

Wanneer je nog vragen of twijfels hebt, dan kun je contact opnemen.